Thirrje pë aplikim – Masterklasë për shkrimin e dramës me Roland Schimmelpfennig