THIRRJE PËR PJESËMARRJE: Laboratori i Dramës Bashkëkohore Shqipe