BURRNESHA E QENDRËS MULTIMEDIA NË FESTIVALIN POLIS 2023