EURODRAM – Thirrje e hapur për drama të përkthyera 2020 – 2021 

 

Komiteti Shqiptar i EURODRAM, publikon këtë thirrje të hapur për drama të përkthyera në gjuhën shqipe.

Për sezonën 2020 – 2021, komiteteti i gjuhës shqipe është i ngarkuar që të përzgjedhë drama të përkthyera në gjuhën shqipe, nga njërën prej gjuhëvë që është pjesë e EURODRAM-it.Dramat duhet të jenë përkthyer në këto dy vitet e fundit. Ato mund të jenë të botuara apo të pabotuara, të inskenuara apo jo.

Në këtë vegëz mund të gjendet lista e plotë e gjuhëve të reprezentuara në EURODRAM dhe detaje shtesë:

http://eurodram.org/eurodram-call-2020-2021/

Dramat e përkthyera mund të dorëzohen nga vet dramaturgët, përkthyesit, botuesit, agjentët etj.,në këtë e-mail adresë më poshtë, me subjektin: EURODRAM 2021:

info@qendra.org

Propozimet duhet të përfshijnë përkthimin të dramës, biografinë e autorit dhe të përkthyesit, një përmbledhje të shkurtër të dramës si dhe një faqe faktesh (gjuha prej nga është përkthyer drama, numri i karaktereve, referencat për ndonjë shpërblim apo produksionet e mëparshme) si dhe informata shtesë që mund të jenë të rëndësishme.

Përzgjedhja e dramës nga ana e komitetit shqiptar është ftesë për regjisorët, teatrot dhe botuesit vendorë për t’a vënë në skenë apo për t’a botuar dramën.Dramat e përzgjedhura poashtu do të promovohen në rrjetin Eurodram.

Afati i fundit për dorëzimin e dramave është 31 dhjetor 2020.Rezultatet e konkursit do të publikohen me 21 mars 2021.

Eurodram është rrjet Europian i përkthimit teatror, i cili përdorë gjuhët evropiane, mediterane dhe ato të Azisë Qendrore.Rrjeti numëron rreth 300 anëtarë që janë pjesë e rreth 30 komisioneve gjuhësore.Objektiva kryesore e këtij rrjeti është që tua bëjë të ditur profesionistëve të teatrit dhe publikut më të gjerë punën e dramaturgëve dhe të përkthyesve të teatrit, që në masë të madhe mbetet e pa-botuar, duke i kushtuar vëmendje posaçërisht diversitetit gjuhësor. Komiteti shqiptari EURODRAM-it koordinohet nga Qendra Multimedia në Prishtinë (www.qendra.org)

Për më shumë detaje rreth kësaj thirrjeje dhe rreth EURODRAM-it:

http://eurodram.org

Lajme