Mina Milosevic dhe Dejan Jovanovic në rezidenca artistike në Prishtinë