ONDA FRANCEZE NË PRISHTINË – CIKLI TEMATIK “BASHKËPUNIMI NË KONTEKST