Projekti Rrjeti Rajonal për Diversitet Kulturor – READ shpall Thirrjen për aplikime 2020