Promovimi i librit biografik “Aleksandër Moisiu” në Prishtinë dhe në Pejë