Shtyhet Festivali Ndërkombëtar i Letërsisë – polip 2020