“Verteri” i Gëtes, bashkëpunim teatror mes Ferizajt dhe Ludvigshafenit