• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Projekti

Kultura për ndryshim

“Kultura për ndryshim”, është projekt tre vjeçar i financuar nga Bashkimi Evropian, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe i implementuar nga Qendra Multimedia me Institutin Goethe.

Projekti synon të përkrahë organizatat kulturore dhe bibliotekat publike nëpër Kosovë, duke ofruar ndihmë të drejtpërdrejt financiare në aktivitete kulturore dhe arsimore. Një nga pikat strategjike të projektit përfshinë organizimi i aktiviteteve në pjesët më rurale të vendit, e jo veç në kryeqytet dhe qytete të tjera të mëdha të vendit. Në të njëjtën kohë, projekti ka për qëllim të mundësojë pëfshirjen në aktivitetet kulturore të komuniteteve lokale nga të gjitha grupet etnike.

Nga nëngrantet dhe aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve të këtij projekti, pritet të përfitojnë drejtpërdrejt rreth 40 organizata në Kosovë. Nga aktivitetet e rrjetëzmit dhe aktivitetet tjera të projektit, pritet të përfitojnë rreth 60 organizata dhe 400 operatorë kulturor. Projekti “Kultura për ndryshim”, synon të përfshijë rreth 400,000 qytetarë të Kosovës, duke i ekspozuar ata në aktivitete kulturore dhe duke trajtuar çështje të tjera shoqërore.