Bisedë e shkurtër – Teuta Demiri dhe Fazli Gajraku

Me datë 31 gusht nga ora 19:00, kemi lasuar online bisedën ndërmjet Teuta Demirit dhe Fazli Gajrakut, të cilët biseduan për ndikimin e pandemisë në funksionimin e bibliotekave publike në nivel lokal e qendror.

Bisedë e shkurtër_Teuta Demiri&Fazli Gajraku