Digjitalizimi i gazetës “Bujku”

Si pjesë e projektit për digjitalizimin e trashëgimisë së shkruar, organizata FLOSSK ka publikuar faqet digjitale të ish-së përditshmes “Bujku” të vitit 1991. Ky projekt është mbështetur nga programi Kultura për ndryshim.
Linku i digjitalizuar i gazetës “Bujku”:

http://administrimi.com/services/bujku/