Mural Fest

Në kuadër të festivalit të artit publik Mural Fest është prodhuar edhe një video që tregon procesin e ndërtimit të skulpturës publike që është vëndosur në qytetin e Ferizajit. Edicioni i sivjetëm i Mural Fest është mbështetur nga programi Kultura për Ndryshim që financohet nga Bashkimi Evropian, menaxhohet nga Zyra e BE-së në Kosovë ndërsa implementohet nga Qendra Multimedia e Goethe-Institut.
#kulturaperndryshim

Mural Fest