Netët e Arteve Alternative

Më 27 dhe 28 gusht, në Shtëpinë e Kulturës në Graçanicë, Klubi Kulturor organizon Netët e Arteve Alternative. Ky projekt u mbështetet nga programi “Kultura për ndryshim” që financohet e menaxhohet nga Bashkimi Evropian ndërsa implementohet nga Qendra Multimedia e Goethe Institut.