Shpallen projektet fituese nga thirrja e parë e programit “Kultura për ndryshim” 2018

Thirrjes për projekt-propozime nga programi “Kultura për ndryshim” për vitin 2018, i janë përgjigjur 200 organizata, institucione, grupe jo-formale e artistë individual.

Ekipi vlerësues, i përbërë nga Krenar Gashi, Garentina Kraja, Anamari Repić, Sven Skoric (Goethe Institute) dhe Jeton Neziraj (Qendra Multimedia) kanë hartuar listën përfundimtare të projekteve fituese.

Juria vlerësimet i ka bazuar në kriteret e përcaktuara në pakon e “Thirrjes për aplikim” të projektit “Kultura për ndryshim”.

Për shkak të numrit të madh të aplikacioneve të pranuara dhe shumës së limituar pë grante (230,000 EUR), të gjitha organizatat dhe individët që janë shpërblyer me grante, kanë marrë shuma ma të vogla se sa që kanë kërkuar në aplikacionin e tyre.

Në tërësi, në këtë cikël të grant-dhënjes janë shpërblyer 42 orgnaizata, institucione, gurpe jo-formale e artistë individual, prej tyre 4 i takojnë Lotit 1, 19 i takojnë Lotit 2 dhe  19  Lotit 3.

Ekipi i projektit ka informuar secilin aplikant individualisht mbi rezultatet e vlerësimit dhe kushtet e grantit.

Në dokumentin më poshtë mund të gjeni listën e plotë të fituesve të Thirrjes së parë për grante të projektit Kultura për Ndryshim për vitin 2018.

Lista e fituesve te granteve – 2018

 

Programi Kultura për Ndryshim është projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe i implementuar nga Qendra Multimedia dhe Goethe-Institut