Shfaqja “Burrnesha” e Qendrës Multimedia pjesë e Javës së Krenarisë në Beograd