“Hipokritët ose pacienti anglez” në Gjilan

Shfaqja “Hipokritët ose pacienti anglez” pjesë e festivalit “Flaka e Janarit” në Gjilan.