Teatri i rezistencës – diskutim

Diskutim mbi teatrin e viteve 90-ta në Kosovë.

Moderator: Florent Mehmeti