POLIP – Festivali Ndërkombëtar i Letërsisë, Edicioni XII