Një shfaqje teatri me katër aktorë dhe Peer Gynti nga Kosova në Vidy festival

SWITZERLAND
Vidy Théâtre Lausanne
3- 5 October 2019
“A play with four actors”
“Peer Gynt from Kosovo”