POLIP – Festivali Ndërkombëtar i Letërsisë

Shkrimtari është i pranishëm?!