READ – RRJETI REGJIONAL PËR DIVERSITET KULTUROR

Projekti – Rrjeti Regjional për Diversitet Kulturor kontribuon për promovimin dhe tolerancën ndërkulturore, me ndihmën e hapjes së kanaleve të reja për komunikim për komunitetet e pavarura kulturore, duke u ofruar mundësi për rrjetëzim jashtë skenës politike. Në vendet e Ballkanit Perëndimor më pak mekanizma sigurojnë komunikim kulturor regjional. Projekti e plotëson këtë hapësirë të zbrazët duke ofruar mundësi për rrjetëzim që do të mundësojnë shkëmbim të përvojave përmes projekteve të përbashkëta, ngjarjeve dhe fushatave publike. Në këtë mënyrë promovohen nismat e ndryshme kulturore dhe sigurohet hapësirë për prezantim të punës së nismave më të vogla në arenën regjionale.

READ është projekt i financuar nga Komisioni Evropian në kuadër të Programit për shoqëri civile dhe media dhe  zbatohet nga Goethe-Instituti Shkup bashkë me organizatat partnere: Qendra për Bashkëpunim Ballkanik – Loja (Maqedoni e Veriut), Instituti i Librit dhe i Promocionit (Shqipëri), Kalem Culture Association (Turqi), Association Krokodil (Serbi), dhe Qendra Multimedia (Kosovë). Rrjeti Regjional për Diversitet Kulturor.