RECONNECTION 2.0 

Reconnection 2.0 është projekt i mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe i zbatuar nga Qendra Multimedia [Prishtinë] dhe Heartefact Fund [Beograd]. Reconnection 2.0 është platformë kulturore e shkëmbimit në mes të dy shteteve. Programi tre-vjeçar është i kuruar në atë mënyrë që t’u ofrojë audiencave nga të dy shtetet mundësi që për së afërti të njohin produksionet kulturore me përqendrim në ato teatrore të dy vendeve. Çdo vit, partnerët do të organizojnë përkthime dramash dhe librash publicistikë si dhe të organizojë shkëmbime të produksioneve teatrore e diskutime letrare e teatrore, rezidenca artistësh dhe shumë ngjarje të tjera publike në Prishtinë, Beograd dhe qytete të tjera në Kosovë e Serbi.